FM kaže da privatni sektor može sudjelovati u bilo kojem sektoru

Vlada je najavila novu politiku poduzeća javnog sektora koja će otvoriti sve sektore za privatni sektor, dok će poduzeća javnog sektora igrati važnu ulogu u definiranim područjima.
Nova politika široko će kategorizirati strateške sektore. Vlada će obavijestiti popis strateških sektora koji zahtijevaju prisutnost poduzeća javnog sektora (PSE) u javnom interesu. U takvim planiranim sektorima bit će barem jedan PSE, ali privatni sektor će također biti dopušten. U ostalim sektorima PSE bi bili privatizirani.

privatni
Ministrica financija Nirmala Sitharaman izjavila je u nedjelju - 'Kako bi se minimalizirali rasipni administrativni troškovi, broj poduzeća u strateškim sektorima obično će biti samo jedno do četiri, druga će se privatizirati / spojiti / podvesti pod holding kompanije', istovremeno najavljujući petu tranšu ekonomski paket od 20 milijuna kuna.
Poduzeća središnjeg javnog sektora klasificirana su na 'strateška' i 'nestrateška'. Područja strateških CPSE-a su naoružanje i streljivo i srodni predmeti obrambene opreme, kao i obrambeni zrakoplovni i ratni brodovi, atomska energija koja, osim u područjima povezanim s djelovanjem nuklearne energije i primjenom zračenja i radio-izotopa u poljoprivredi, medicina i nestrateška industrija te željeznički promet.

Također pročitajte: - Novinska industrija izgubila je 4.500 KRUN, a mogla bi izgubiti 15.000 KRON više bez pomoći Vlade